บริการสนามบิน

บริการสนามบิน

Wonder Investigators & security ให้บริการอำนวยความสะดวกต่างๆในสนามบินให้กับลูกค้า อาทิเช่น :

- Fast track : เป็นช่องทางพิเศษสำหรับการให้บริการลูกค้าที่สะดวกรวดเร็วมากกว่าปกติ โดยไม่ต้องเสียเวลาในการรอรับบริการที่นานจนเกินไป เน้นสร้างความสะดวกให้กับลูกค้า
- Personal VIP lane : บริการพิเศษระดับ VIP ในการเปิดช่องทางพิเศษพร้อมการดูแลอำนวยความสะดวก

- Golf cart : บริการรถกอล์ฟที่จะอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสัมภาระและสะดวกต่อการเดินทางภายในสนามบิน

- Porter : บริการผู้ช่วยขนส่ง/แบกยกสัมภาระ เพื่อความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ เราจะอำนวยความสะดวกให้ท่านภายในสนามบิน โดยไม่ต้องหิ้วสิ่งของด้วยตัวเอง

เพื่อลดเวลาที่ยุ่งยากในการดำเนินการที่สนามบินและเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางของท่าน เราขอเสนอบริการจากทาง Wonder Investigators & Security ที่จะจัดช่องทางพิเศษทางด่านตรวจคนเข้าเมืองให้กระบวนการต่างๆรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ประทับใจในการเดินทาง